Algemene voorwaarden

Bij deelname aan evenementen en toernooien van GamerCup.nl, gaan de deelnemers akkoord met de volgende voorwaarden. Dit om evenementen zonder problemen te laten verlopen.

1. Gedragscode

Het is voor deelnemers aan GamerCup.nl gerelateerde evenementen verboden om:

 1. Gekochte tickets aan derden te verkopen;
 2. Aan verkoop op de vloer te doen;
 3. Te roken;
 4. Reclame te maken;
 5. Drugs te gebruiken;
 6. Onder de 18 jaar alcohol te nuttigen;
 7. Sterk alcoholistische dranken te nuttigen;
 8. Verplicht om een eigen controller mee te nemen;
 9. Aan spullen van een ander te zitten;
 10. Provocerende nicknames zijn niet toegestaan;
 11. Bij misdragingen wordt de deelnemer uit de ruimte/omgeving verwijderd en uitgesloten van verdere evenementen.
 12. Zich racistisch of onheus jegens een ander te uiten.

2. Portretrechten

Voor deelnemers aan GamerCup.nl gerelateerde evenementen geldt dat zij:

 1. Akkoord gaan met het feit dat zij gefotografeerd kunnen worden;
 2. Zichtbaar kunnen zijn op onze website.

3. Deelname

 1. Deelnemers dienen zich ten aller tijden te houden aan de door GamerCup.nl opgestelde spelregels;
 2. Deelname aan GamerCup.nl gerelateerde evenementen kan vanaf een leeftijd van 14 jaar;
 3. Deelnemers dienen zich desgewenst te kunnen legitimeren.

4. Eigendommen

 1. Diefstal van eigendommen van GamerCup.nl zal worden verhaald op de aanrichter en eventuele medeplegers;
 2. Schade aan eigendommen van GamerCup.nl zal worden verhaald op de aanrichter en eventuele medeplegers;
 3. Bij schending van punt 1 en 2 zal aangifte worden gedaan.

5. Inschrijfgelden

 1. Bij afwezigheid kan geen beroep worden gedaan op het terugstorten van het inschrijfgeld;
 2. Wanneer een ticket eenmaal is aangeschaft, is het niet meer inwisselbaar;
 3. Wanneer is betaalt, kunnen er geen gelden worden teruggestort.

6. Aansprakelijkheid

GamerCup.nl stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

 1. Verlies van andermans eigendommen;
 2. Schade aan andermans eigendommen;
 3. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit geschillen over intellectuele eigendomsrechten of de handhaving van deze regels;
 4. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien deze door overmacht (elke van de organisatie onafhankelijke omstandigheid die het houden van het evenement tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van overmacht bij een derde partij waar de organisatie van afhankelijk is) niet in staat is het evenement te houden c.q. te continueren;
 5. De door de organisatie te vergoeden schade in geval van overmacht kan ten hoogste het door de deelnemer betaalde entreegeld voor het evenement bedragen. Mits het evenement nog niet van start is gegaan;
 6. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien deze door overmacht, niet in staat is om met de laatste updates te spelen.

7. Spelregels

Deelnemers dienen zich ten aller tijde te houden aan het spelreglement. Om online toernooien goed te laten verlopen, worden de voglende regels strikt toegepast;

 1. Indien je geen score doorgeeft wordt je per direct uitgesloten van alle online toernooien van GamerCup;
 2. Indien er geen score wordt doorgegeven moet je zelf kunnen bewijzen wat de daadwerkelijke uitslag is. Dit kan bijvoorbeeld door een screenshot te sturen van de wedstrijd zelf of wedstrijd historie via de chat aan de admin van GamerCup. Indien er geen bewijzen zijn beslist de admin het verdere spelverloop;
 3. Indien er met opzet een verkeerde score wordt doorgegeven, wordt de speler per direct uitgesloten van alle online toernooien van GamerCup;
 4. Uiteindelijk beslist de admin van GamerCup wie er door gaat of niet, bij de ergste gevallen kunnen beide spelers worden gediskwalificeerd;
 5. Een grote mond en/of bedreigingen tegen de admin betekent per direct diskwalificatie en uitsluiting van aan GamerCup gerelateerde evenementen en activiteiten in de toekomst;
 6. Als de internetverbinding van een van de partijen uitvalt, wordt de wedstrijd hervat op de resterende tijd en de huidige stand.
 7. Indien deservers uitvallen tijdens een wedstrijdronde en alle deelnemers tegelijkertijd uit een wedstrijd worden gekickt, wordt de desbetreffende wedstrijdronde opnieuw gespeeld.
 8. Indien 2 spelers niet tegen elkaar kunnen spelen omdat ze niet met elkaar kunnen “connecten” in een vriendschappelijke wedstrijd, worden er geen punten toegekend aan beide spelers. Indien mogelijk kan er na de poulefase nog een poging gewaagd worden om de wedstrijd nogmaals proberen te starten.
 9. Indien een speler op geen enkele manier geen connectie kan maken met andere tegenstanders dient hij zijn internetverbinding te controleren en aan te passen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen verbinding. Als de deelnemer op geen enkele manier kan verbinden met andere tegenstanders, wordt de speler gediskwalificeerd. Dit is dus je eigen verantwoordelijkheid.
 10. GamerCup behoudt het recht om uitspraken en beslissingen te nemen over zaken die niet specifiek in het reglement staan, dit om de eerlijke concurrentie en sportiviteit te behouden.

8. Stappenplan Online evenementen

 1. Bestel je ticket via de webshop van GamerCup. Wanneer het bedrag van je bank of paypal is afgeschreven, ben je als deelnemer geregistreerd voor het betreffende online event;
 2. Wanneer alle spelers zich geregistreerd hebben, zal er een loting plaatsvinden op basis van de ranglijst van de betreffende game. De hoogstgeplaatste speler op deze ranglijst die deelneemt krijgt seeding één, enz;
 3. Voordat een toernooit begint, moet een speler zich een half uur van te voren melden in de webchat van de website.
 4. Wanneer je tegenstanders bekend zijn, voeg deze dan direct toe, dit voor een goed, snel en vlekkeloos verloop van het toernooi.
 5. De winnaar én verliezer dienen beide na de wedstrijd de scores door te geven aan de admin van dienst. Dit móet via de webchat.

9. Schema Online toernooi

 1. Fase 1: Groepsfase;
  Afhankelijk van de grootte van de poules. Speelt een deelnemer 2 of 3 wedstrijden. De eerste twee speler van een groep gaan door naar de volgende ronde. Bij een gelijke stand zal er worden gekeken naar het aantal gescoorde goals of punten. Als dit gelijk is, wordt er gekeken naar onderling resultaat. Wanneer ook het onderling resultaat gelijk is, wordt er gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten. Mocht ook dit gelijk zijn, volgt er een beslissingsduel volgens het ‘golden goal’ of ‘golden score’ principe.
 2. Fase 2: Knock-out fase;
  Eén wedstrijd per ronde. Bij een gelijkspel volgt een nieuwe wedstrijd volgens het ‘golden goal’ of ‘golden score’ principe.
 3. Fase 3: Kleine finale;
  Eén wedstrijd. Bij een gelijkspel volgt een nieuwe wedstrijd volgens het ‘golden goal’ of ‘golden score’ principe.
 4. Fase 4: Finale
  Best of 3 principe. Diegene die het eerste twee wedstrijden wint, wint het toernooi. Bij een gelijke stand aan het einde van een wedstrijd, volgt direct een nieuwe wedstrijd volgens het ‘golden goal’ of ‘golden score’ principe. Dit om te bepalen wie deze wedstrijd wint.Dit schema kan per toernooi verschillen, er kunnen op dit voorbeeld geen rechten worden ontleend. 
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter